Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Erişkin Acil ve Yoğun Bakım Servisleri

2017

Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

Sıhhiye / ANKARA

Anahtar Teslimi Yapım İşi

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Acil Servisi 3. Seviye ve referans merkez olması nedeniyle Ankara ve tüm Türkiye’den gelen kritik hastaların (kalp krizi, şok, yanık, zehirlenme) bakımının yapıldığı ileri düzey bir merkezdir. Aynı zamanda, Travma Merkezi, İnme Merkezi, Akut Koroner Sendrom Merkezi olarak hizmet vermektedir. Acil Servis 3 resüsitasyon, 3 girişimsel işlem odası, 17 kritik bakım odası, 9 acil bakım odası, 6 hızlı bakım odası, 3 triaj odası, 1 psikiyatri görüşme odası, 1 de kontaminasyon izole oda olmak üzere toplam 44 yatakla hizmet vermektedir. Acil Radyoloji biriminde 384 kesit bilgisayarlı tomografi, 64 kesit bilgisayarlı
tomografi , 1,5 tesla MR, 2 adet X-Ray, 1 resüsitasyon odasında X-Ray ve 3 portabil X-ray cihazı mevcuttur. Ayrıca hastane afet planları kapsamında Kimyasal-Biyolojik-Radyoaktif-Nükleer (KBRN) saldırı sonrası hasta dekontaminasyonu Acil Merkezimizde yapılabilmektedir.
Acil ve Yoğun Bakım Merkezi Projesi kapsamında önemli yeri olan Hacettepe İnme Merkezi’nin yapımı da tamamlanmıştır. Ankara’da akut inme ve nörovasküler hastalıklar konusunda en yüksek deneyimli inme ekibine(nöroloji ve nörogirişimsel radyoloji uzmanlarına) sahip, 7gün/24 saat hizmet veren uluslararası tek merkez olacaktır. İnme merkezimiz toplam 10 adet yatak ile hizmet vermektedir.
Acil ve Yoğun Bakım Projesi kapsamında 3. Seviye olarak planlanan toplam 72 yataklı Yoğun Bakım Servisi de tamamlanmış bulunmaktadır. Yeni Yoğun Bakım servisinin açılmasıyla Ankara ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafından hastanemize gelen kritik hastaların yoğun bakım ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamış olacaktır.
Bu kapsamda Acil Merkezi, İnme Merkezi ve Yoğun Bakım Merkezimiz; ileri görüntüleme teknik ekipmanlarına sahip olması, afete hazırlıklı altyapısının bulunması ve kritik hastaların özgün bakımının sağlanmasıyla sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de önemli bir eğitim ve hizmet merkezi olmaya adaydır.