Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Yol Güzergahının Değiştirilmesi ve Heyelan Önleme Çalışmaları

2019

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

Uluyazı / ÇANKIRI